تمایل دارید تا از رویدادهای آینده مطلع شوید؟

جدیدترین مقالات

کوژیتو و سوژۀ ناآگاه

چه اطمینانی را می‌توان از تحلیل به دست آورد؟[1] نویسنده: لیلیان فراری[2] مترجم: خشایار داودی‌فر بیاید کار را با ذکر داستان معروفی از بورخس[3] آغاز کنیم: یک بیگانه، شاید یک جادوگر به تنهایی در منظره‌ای متروک فرود می‌آید و با ویرانه‌های خانه‌ای مدور رو به رو می‌شود. خیلی زود او در می‌یابد که این مکان […]

نویسنده: لیلیان فراری
مترجم فارسی: خشایار داودی‌فر
تعداد کلمات : 3186
مطالعه مقاله>>

کوژیتو و سوژۀ ناآگاه

چه اطمینانی را می‌توان از تحلیل به دست آورد؟[1] نویسنده: لیلیان فراری[2] مترجم: خشایار داودی‌فر بیاید کار را با ذکر داستان معروفی از بورخس[3] آغاز کنیم: یک بیگانه، شاید یک جادوگر به تنهایی در منظره‌ای متروک فرود می‌آید و با ویرانه‌های خانه‌ای مدور رو به رو می‌شود. خیلی زود او در می‌یابد که این مکان […]

مطالعه مقاله>>

زنانگی، میل و والایش در روان‌کاوی ؛ فصل اول

زنانگی، میل و والایش در روانکاوی[1] فصل اول: عقدۀ مادر[2] نویسنده: اِلدا آبریوایا[3] مترجمان: سحر کریم‌پور و الهه درویشی پارانویا و عقدۀ مادر پیش از کشف تأثیر دلبستگی شدید دختر خردسال به مادرش، در شکل‌گیری «جنسانیت زنانه»[4] (1931ب) و «زنانگی»[5] (1933الف)، فروید این فرصت را داشت تا به مطالعۀ «عقدۀ مادر» در زن جوانی مبتلا […]

مطالعه مقاله>>

تئوری ترومای فرنزی

تئوری ترومای فرنزی[1] نویسندگان: آلبرتو فرگوسن[2]-میگل گوتیرز پلاز[3] مترجم: خشایار داودی‌فر فرنزی در آخرین سال‌های زندگی و فعالیتِ خویش مطالب فراوانی در باب تئوری تروما و کنشِ ‌درمانیِ مربوط به تروما نوشت. دوپون (1988) نوشته است که «فرنزی تئوری ترومای خویش را بر اساس مشاهدات بالینی مستقیم ابداع کرد». این نوشتارهای پایانیِ فرنزی توسط میشل […]

مطالعه مقاله>>

«جریان‌های سامانۀ ضمیر ناآگاه بی‌زمان‌اند، یعنی اینکه بر پایۀ زمان سامان‌یافته نیستند، با گذشت زمان دیگرگون نمی‌شوند و هرگز پیوندی با زمان ندارند / زیگموند فروید».

پرفروش‌ترین محصولات